MVO is voor ons geen project, maar een integraal onderdeel van de organisatie.

Respect voor mens en milieu

Ondernemen met respect voor mens en milieu is onderdeel van de bedrijfscultuur van Perfetti Van Melle. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor ons geen apart project, maar is verweven in de organisatie. Vanaf inkoop tot en met verkoop schenken we aandacht aan people, planet en profit. We doen zaken op een eerlijke en integere manier en stellen daarbij de mens centraal. Dat betekent: consumenten verantwoord laten genieten van onze producten én focus op duurzame ontwikkeling voor mens en milieu.

Onze pijlers

Het MVO-beleid van Perfetti Van Melle Benelux is opgebouwd volgens vier pijlers:

Ons MVO verslag

Ieder jaar brengen we een MVO verslag uit. Kijk hier voor meer informatie.

Verantwoorde handel

Bij Perfetti Van Melle kopen we dagelijks grondstoffen in van over de hele wereld; verantwoord handelen is daarbij vanzelfsprekend voor ons. We vinden het belangrijk dat goede werkomstandigheden en ethisch handelen gewaarborgd worden in de gehele productieketen. Door met leveranciers een structurele dialoog op te bouwen, maken we kwesties zoals arbeids- en milieuomstandigheden in de keten bespreekbaar en komen we tot concrete verbeteringen.

meer informatie

Milieu & leefomgeving

Perfetti Van Melle Benelux ziet de noodzaak en urgentie om haar resterende milieubelasting verder te reduceren. We willen concurrerende productielocaties creëren en behouden, die ook op lange termijn bestaansrecht hebben. Daarom toetsen we onze investeringen op hun mogelijke impact op het milieu en onze leefomgeving. De wet- en regelgeving zijn het vertrekpunt in ons streven naar duurzaamheid.

meer informatie

Medewerker en maatschappij

De passie en betrokkenheid van al onze 781 medewerkers bepalen het succes van Perfetti Van Melle. Wij hebben de ambitie om zoveel mogelijk medewerkers te betrekken bij lokale (MVO-) activiteiten in en om de vestigingen. Waar we kunnen, betrekken we hier ook graag de maatschappij bij. Ook zijn we actief met het begeleiden en stimuleren van de ontwikkeling van medewerkers en hun directe omgeving. Daarnaast nemen we continu stappen om een gezonde en veilige werkplek voor onze medewerkers te garanderen.

meer informatie

Kwaliteit en gezondheid

Perfetti Van Melle richt zich op continue verbetering van onze producten waarbij natuurlijke ingrediënten en suikervrij speerpunten zijn. Daarnaast zien we het efficiënt gebruik van verpakkingsmaterialen (reductie, recycling) en het verantwoord omgaan met reclame, vooral richting kinderen, als belangrijke onderwerpen.

meer informatie