Ons doel is om zoveel mogelijk consumenten kleine geluksmomentjes te bezorgen met onze lekkerste snoepjes.

Onze normen en waarden

Het naleven van de normen en waarden die Perfetti Van Melle kenmerken, vereist zowel durf, visie, vertrouwen en overtuiging als een zakelijke aanpak. Deze normen en waarden zijn bedoeld als leidraad bij alles wat we doen en laten, om onze missie te realiseren.

We zijn altijd integer

Wij doen op een eerlijke, integere manier zaken en handelen met respect met degenen waarmee we samenwerken.

We willen uitmunten

Bij alles wat we doen, streven we naar kwaliteit en proberen we voortdurend onze manier van werken te verbeteren. Bij iedere stap heeft elk detail van het proces onze continue aandacht en zijn we voortdurend alert dat we onze mensen, grondstoffen en machines efficiënt inzetten.

We doen het voor onze consumenten

We willen niet alleen voldoen aan de vragen en verwachtingen die onze consumenten hebben. We overtreffen ze liever door hen te laten genieten van innovatieve kwaliteitsproducten die we op de meest geavanceerde manieren produceren.

We zorgen goed voor onze mensen

We zien het als onze opdracht een wereldwijde werkplek te creëren waar samenwerking, betrokkenheid, open communicatie, flexibiliteit en plezier in het werk voorop staan. We gaan eerlijk met elkaar om; waarderen verschillende stijlen, vakkennis, ervaringen en achtergronden en erkennen dat deze verscheidenheid leidt tot meer creativiteit en betere inzichten. We moedigen elkaar aan om initiatief te nemen en verwachten van elkaar dat we ons werk toegewijd en met passie doen. Bovendien krijgen mensen die bij Perfetti Van Melle werken alle kansen om hun talenten te ontwikkelen en te gebruiken.

We koesteren maatschappij en milieu

Ook in ons werk gedragen we ons als verantwoordelijke leden van de maatschappij. Uiteraard respecteren we daarbij de wetten van de landen waar we werken. Daarbij willen we bijdragen aan de ontwikkeling van onze leefomgeving op manieren die logisch volgen uit onze zakelijke activiteiten. En natuurlijk doen we ons werk veilig, verantwoord en binnen de gestelde milieunormen. Zo willen we onze invloed op het milieu zo veel mogelijk beperken en toewerken naar duurzaamheid op lange termijn.

We hechten aan onze onafhankelijkheid

We zetten alles op alles om onze ambitieuze zakelijke doelstellingen te bereiken. Zodoende houden we ons bedrijf winstgevend, waardoor we tegelijkertijd onze onafhankelijke groei zeker stellen.

Onze kracht

Kwaliteit

Consumenten over de gehele wereld willen er zeker van zijn dat de producten die ze kopen van ongeëvenaarde kwaliteit zijn. Wij besteden enorm veel aandacht aan het selecteren van de beste grondstoffen, het ontwikkelen van geavanceerde productieprocessen en het investeren in onderzoek naar nieuwe en betere productieformules.

Innovatie

Onze consumenten in zowel de volgroeide als ook in de groeiende economieën zijn heel gevoelig voor nieuwe ervaringen en concepten. Wij willen degenen zijn die hen aangenaam verrassen met nieuwe producten, nieuwe smaken en nieuwe productconcepten waarmee we hen kunnen laten genieten van meer ‘heerlijke’ momenten in hun leven. Daarom hechten wij ook enorm veel strategisch belang aan het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe producten.

Marketing

Wij hechten veel waarde aan het begrijpen van de markt en de trends, om zo de wensen van consumenten te kunnen identificeren en hierop te anticiperen. We willen ook graag aansluiting houden met consumenten nadat zij onze producten hebben gekocht. Hiervoor ontwikkelen we regelmatig effectieve promotionele middelen, indrukwekkende en opvallende reclamecampagnes en innovatieve digitale ervaringen gekoppeld aan onze merken.

Milieu

Respect voor het milieu, niet alleen door te voldoen aan lokale wetten en regelgeving, maar ook door te proberen de impact van onze activiteiten te minimaliseren, is een belangrijk principe van Perfetti Van Melle. Verbeteren van de efficiency van onze productieprocessen om afval te reduceren, optimaal gebruikmaken van natuurlijke bronnen en zoeken naar milieuvriendelijke opties bij onze verpakkingskeuzes en distributiestrategieën zijn van cruciaal belang bij het uitvoeren van dit ideaal.

Mensen

Initiatief, enthousiasme, passie, toewijding en creativiteit van onze mensen vormen de basis voor ons succes. We streven ernaar een stimulerende werkomgeving te creëren, veilige werkomstandigheden in onze fabrieken te garanderen en groepsbrede ontwikkeling en carrièremogelijkheden te bieden.

Kwaliteit, innovatie, marktkennis en consumentenwensen. Dit zijn de fundamenten waarop Perfetti Van Melle haar succes in de loop der jaren heeft gebouwd – een succes dat nog elke dag groeit.