Serious about sweets, ons verhaal

Als familiebedrijf denken we vooruit en nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Niet alleen door duurzaam te ondernemen, maar ook door een uitgebreide keuze aan snoep, drop en frismakers aan te bieden, in geweldige smaken die passen bij elke levensstijl.

In 2018 zijn we bezig geweest concrete doelstellingen en actiepunten te formuleren. Daarvoor hebben we veel zaken geïnventariseerd of zijn we nog aan het onderzoeken. We willen namelijk al deze zaken op een gestructureerde manier aanpakken en alle medewerkers op alle niveaus betrekken bij dit proces. Vertellen waar we mee bezig zijn, delen van dilemma’s, leren van elkaar, het is allemaal belangrijk.

In “Ons verhaal” kun je lezen wat we gedaan hebben en hoe we verder willen gaan.

 

Ons standpunt ten aanzien van mensenrechten (NL)
Our position on Human Rights (ENG)