Ketenverantwoordelijkheid

Bij Perfetti Van Melle zijn we niet alleen verantwoordelijk voor hoe we zélf in de wereld en de maatschappij staan, we voelen ons ook mede verantwoordelijk voor wat onze partners in de keten doen. En dan bedoelen we niet alleen onze directe leveranciers, maar óók de ‘leveranciers van onze leveranciers’. De hele keten moet ‘kloppen’...

Inzicht begint met overzicht

Sinds 2021 is Perfetti Van Melle Group lid van Sedex (Supplier Ethical Data Exchange). Hierdoor krijgen we beter inzicht in onze wereldwijde toeleveringsketen, met als doel onze bedrijfspraktijken te monitoren en verbeteren.

Van officieus naar officieel

Natuurlijk wordt hoe je met mensen omgaat allereerst voor een heel groot deel bepaald door ‘gewoon’ goed fatsoen. Dus idealiter zou je dit ook helemaal niet hoeven vast te leggen in officiële gedragscodes, maar we doen dit wél, juist om hier verder geen enkel misverstand over te laten bestaan. Om te laten zien waar we als bedrijf voor staan, waar we ons samen sterk voor willen maken, met de hele keten. Veel van onze relaties verwachten dit van ons, en wij van hen!

 

Lees hier onze Gedragscode

Lees hier ons standunt ten aanzien van mensenrechten (NL)

Lees hier onze Human Rights Position Statement (ENG)

Meer lezen? Lees hier ons volledige verhaal!